793 666 076 biuro@bio-proces.pl

Bio- Proces

Witamy na stronie Bio-Proces.pl

Doradztwo oraz kompleksowa obsługa projektów dla rolnictwa
i przemysłu

BIO PROCES

Doradztwo w zakresie m.in.:

Spółka Bio-Proces powstała w odpowiedzi na  zapotrzebowania rynku na kompleksowe prowadzenie specjalistycznych projektów obciążonych nadzorem ze strony Administracji Państwowej.

Naszą domeną jest minimalizowanie ryzyka, poprzez skrupulatne i całościowe planowanie oraz ocenę potencjalnych zagrożeń. Wesprzemy w zakresie doradztwa, koordynacji i prowadzenia złożonych projektów rolniczych i przemysłowych jak również trudnych indywidualnych przypadków.

W trosce o czas i dobro Klienta, działamy kompleksowo, większość zadań realizując siłami własnymi. Zakresy działań wymagające wsparcia, realizujemy wyłącznie ze sprawdzonymi i rzetelnymi Partnerami.

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, wykonujemy zadania trudne i nietypowe.

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do konsultacji !

01

Prawa ochrony środowiska i prawa odpadowego

 • nie wiesz jak przeprowadzić procedury środowiskowe i pozyskać decyzje ?
 • potrzebujesz pomocy w spełnieniu wymagań określonych decyzjami ?nie dopełniłeś obowiązków środowiskowych ?
 • potrzebujesz wsparcia podczas kontroli z Urzędu ?
 • planujesz wytwarzać lub przetwarzać , a może składować odpady ?
 • potrzebujesz pomocy w zbudowaniu kompletnego i spójnego systemu pracy, porządkującego Twoje obowiązki środowiskowe ?
 • nie wiesz jak się zabrać bądź brakuje Ci czasu na prowadzenie obowiązkowych ewidencji i sprawozdań do urzędów ?

Pomożemy!

02

Prawo budowlane oraz architektura

Oferujemy pomoc w kwestiach będących we właściwości Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‑ Prawo budowlane, w odniesieniu do istniejących obiektów bądź przy planowaniu lub/i realizacji nowych przedsięwzięć.

Przeprowadzimy wszelkie czynności niezbędne przy pozyskaniu stosownych decyzji wymaganych prawem oraz wspomożemy w przejściu przez wymagane procedury, proces budowy lub inne czynności regulowane Ustawą. 

 • Nie wiesz jak rozpocząć budowę?
 • Nie wiesz jakich formalności musisz dopełnić?
 • Napotykasz na problemy formalne i blokady ze strony urzędu, a może sąsiadów ?
 • Wezwano Cię do uzupełnienia dokumentacji lub innych formalności dotyczących już istniejących obiektów ?
 • Potrzebujesz wsparcia w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przeciwko Tobie? 

Pomożemy !

03

Prawo wodne

W ramach niniejszego zakresu pomożemy w ocenie wymaganych działań i obowiązków określonych Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. ‑ Prawo wodne, w odniesieniu do istniejących obiektów bądź przy planowaniu lub/i realizacji nowych projektów.

 • Planujesz inwestycję i nie wiesz czy potrzebne Ci pozwolenie wodno‑prawne ?
 • Kopiesz studnie powyżej 30m głębokości lub budujesz inne urządzenia wodne i nie wiesz jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne
 • Chcesz zmienić ukształtowanie terenu swojej działki, w szczególności przylegającej do wód?
 • Planujesz zagospodarowanie terenów zalewowych ?
 • Napotkałeś problemy i oskarżenia związane z emisją zanieczyszczeń do wód ?
 • Wszczęto przeciwko Tobie postępowanie administracyjne dotyczące wód ?

Pomożemy!

04

Odnawialne źródła energii (OZE)

 • Myślisz o zainwestowaniu w OZE i chcesz ocenić swoje szanse oraz możliwości na zrealizowanie projektu ?
 • Chcesz przygotować koncepcję lub dokładny plan przedsięwzięcia ?
 • Masz wątpliwości odnośnie dopełnienia koniecznych formalności ?
 • Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji ?
 • Jesteś posiadaczem instalacji, jednak napotykasz na nierozwiązane trudności techniczne lub formalne ?
 • Chciałbyś zmodernizować lub zoptymalizować posiadaną instalację ?
 • Chciałbyś zweryfikować posiadaną koncepcję lub dokumentację techniczną ?
 • Potrzebny Ci nadzór inwestorski lub chcesz skontrolować rzetelność realizacji projektu przez wykonawcę ?
 • Potrzebujesz solidnego serwisu lub przeprowadzenia drobnych remontów instalacji ? 

Pomożemy!

05

Postępowania administracyjne

 • Dostałeś pismo z urzędu o wszczęciu postępowania administracyjnego przeciwko Tobie ?
 • Potrzebujesz pomocy w zredagowaniu oficjalnej odpowiedzi na pismo ?
 • Potrzebujesz pełnomocnika do przeprowadzenia postępowania, uzyskania pozwolenia, zaświadczenia, złożenia wniosku lub skargi ?
 • Chcesz scedować na kogoś kwestię formalnej obsługi planowanego lub funkcjonującego przedsięwzięcia ?

Pomożemy!

06

Techniczny i technologiczny

 • Nie radzisz sobie z serwisem, rozbudową czy modernizacją posiadanych instalacji lub ich składowych ?
 • Zostałeś zobligowany do wprowadzenia zmian technicznych lub technologicznych swojego przedsięwzięcia ?
 • Masz pomysł i potrzebujesz wytyczyć techniczno-technologiczną ścieżkę do jego realizacji ?
 • Musisz przeprowadzić niestandardowe działania, prace wymagające indywidualnego podejścia, uwzględniające unikalność zastosowanych przez Ciebie rozwiązań?
 • Potrzebujesz szybkiej reakcji i rzetelnej pomocy w przypadku awarii ? 

Pomożemy!

Zakres wspominanych wcześniej działań Bio‑ Proces sp. z o.o., dopełnia merytoryczna i techniczna zdolność świadczenia kompleksowych usług koordynowania i nadzorowania projektów związanych ze wznoszeniem, modernizacją i rozbudową biogazowni rolniczych i przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków, jak również innych pokrewnych obiektów przemysłowych.

Bio- Proces sp. z o.o.

NIP: 837 187 21 29
KRS: 0000931385
REGON : 520390292
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony, w wysokości 5.000zł

Siedziba

Maszna 67b
96-515 Teresin

Telefon

793 666 076

Email

biuro@bio-proces.pl

Napisz wiadomość